قیمت نایلون استرچ

استرچ پالت بند

استرچ فیلم و سلفون یکی دیگر از محصولات تولیدی صنایع پلاستیک سبز میباشد.
استرچ پالت بند بصورت 3لایه و5 لایه وبا قابلیت کششی 5برابر (500%) جهت بسته بندی طیف وسیعی از کالا به کار برده
میشودوبه دلیل نازک بودن استرچ فیلم (23میکرون و 30میکرون) در پایین آمدن هزینه بسته بندی ودر نهایت بهای تمام شده
1397/02/31[ ادامه ... ][نمایش : 1537]